facebooktwittermail

Rekordhöga skogspriser i söder men prisfall i norr

Skogsmarkspriserna fortsatte att stiga i fjol och nådde nya rekordnivåer i södra och mellersta Sverige, men sjönk i norr, visar färsk statistik. Men nu är konjunkturtoppen troligen nådd, menar experter.

Priserna på svensk skogsmark steg generellt kraftigt 2018, jämfört med året innan. En stark svensk konjunktur, låga räntor, höga timmer- och massavedspriser, samt en stor efterfrågan på skogsmark, låg bakom.