facebooktwittermail d

Rekordhög export av EU-gris

Högre produktion av smågrisar gör att EU:s export av gris kommer att nå rekordnivåer 2015.

Under första halvåret i år har produktionen av griskött ökat med 5,1 procent. Dock kommer den höga exporten bli kortlivad eftersom antalet suggor i EU minskar och konkurrensen från USA ökar, enligt en rapport från amerikanska jordbruksdepartementets avdelning i Haag.

Det är strukturella förändringar i framför allt Spanien och Tyskland som har gynnat smågrisproduktionen.

Höga slaktsiffror gör att produktionen av griskött ser ut att öka med 2,1 procent till 23 miljoner ton i år. Vilket tangerar rekordåren 2007 och 2011, enligt Agrimoney.

Ökande utbudet

Nästa år väntas produktionen falla till 22,9 miljoner ton.

Det ökande utbudet har också gjort att exporten ökat. Under 2015 års första halvår ökade exporten från EU med 6,3 procent.

Efter Rysslands importstopp av griskött från EU ses Kina, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland som de stora tillväxtmarknaderna.