facebooktwittermail d

Rekordförsäljning av utsäde av höstraps

Höstrapsen fortsätter att öka som gröda. Utsädesförsäljningen slog nytt rekord.