facebooktwittermail

Rekordförsäljning av tallplantor för Södra

På fyra år har Södra fördubblat försäljningen av tallplantor, och trots ökad produktion har det nu uppstått brist på plantor.

Södras försäljning av tallplantor sätter nya rekord, och har på fyra år ökat från tre till sex miljoner plantor.

"Efterfrågan är så stor att det uppstått brist på tallplantor, trots att vi haft en mycket offensiv plan. Planen innebar en stor affärsrisk när den lades fram, även om vi hoppades och trodde på en ökad efterfrågan. Det är mycket glädjande att intresset för tallen till och med överträffat våra förväntningar. Nästa år har vi som mål att öka produktionen ytterligare och sälja 7,5 miljoner tallplantor", säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Under nästa år planerar Södra för en total plantproduktion på 42 miljoner plantor, merparten gran. Men under perioden 2016-2020 har andelen gran sjunkit från 85 till 80 procent enligt Johan Jonsson, frö- och plantageansvarig hos Södra.

Siktar på 30 procent tall

– Vi kommer att följa utvecklingen av tallförsäljningen löpande för att förse marknaden med den tallandel som efterfrågas de närmaste åren. En annan faktor som vi måste ta hänsyn till är viltstammar i balans så att de planterade tallplantorna klarar betestrycket och kan utvecklas till tallungskogar. På sikt ser vi att andelen tall i våra föryngringar bör nå nivåer på 25-35 procent, detta är planteringar, sådder och självföryngrad tall tillsammans, skriver Johan Jonsson i ett mejlsvar till ATL.

Södra har också i stort sett kunnat lösa problemet med brist på plantörer i spåren av coronapandemin.

– Många plantörer vi samarbetar med var redan i Sverige när nedstängningen började, vilket var till stor hjälp för oss. Tack vare det och goda insatser från entreprenörer och anställda så kommer vi kunna plantera ungefär som en vanlig säsong i våra verksamhetsområden, skriver Magnus Petersson, chef för Södras skötsel- och entreprenörsutveckling, till ATL.