facebooktwittermail d

Rekordår för trävaruexporten

Den svenska exporten av sågade trävaror nådde rekordnivåer under 2017. Bland de marknader som ökade fanns Kina, Egypten och USA.

FOTO: CHRISTEL LIND

Under fjolåret exporterade Sverige trävaror till ett värde av 27 miljarder kronor. Det är den högsta nivån någonsin och 9 procent mer än 2016.

En orsak till det höga värdet är ökade priser, vilket framgår av att volymen inte ökade lika mycket som värdet. Totalt exporterade Sverige under fjolåret 13,1 miljoner kubikmeter, vilket bara var en ökning med 1 procent jämfört med 2016.

Avslutningen på året var dock bra även volymmässigt och under december i fjol låg exportvolymen 11 procent högre än samma månad 2016.

Kina fortsätter öka

Några marknader som ökade sina importvolymer från Sverige var Kina, upp 20 procent, Egypten, upp 13 procent, och USA som ökade sina importvolymer med 65 procent. Under december månad ökade USA-exporten med hela 203 procent, vilket sett till helåret gav en exportvolym dit på drygt 400 000 kubikmeter.

Ned i Storbritannien

Trots ökningen är USA fortfarande en mindre exportmarknad för Sverige jämfört med den allra viktigaste, Storbritannien. Under fjolåret var exporten dit nästa 2,6 miljoner kubikmeter, en minskning med 5 procent jämfört med 2016.

LÄS OCKSÅ: Rekordår för sågverken

LÄS OCKSÅ: Sverige tappar mark i Kina

LÄS OCKSÅ: USAs husmarknad kräver mer trä

PREMIUM: Om Kina bromsar kollapsar balansen