facebooktwittermail

Rekordår för Danish Agro

Danish Agro-koncernen uppvisar rekordresultat för 2010 och presenterar sitt hittills bästa ekonomiska resultat.

Under 2010 omsatte koncernen 13,3 (3,0) miljarder danska kronor, motsvarande 15,6 miljarder svenska kronor. En tillväxt på 348 procent, skriver företaget i sin bokslutskommuniké.

Nettoresultatet, efter skatt och samarbetspartners andelar, uppgick till 250 (71,2) miljoner danska kronor 2010, vilket motsvarar 294 miljoner svenska kronor.
Ungefär hälften av resultatet kommer från sidoverksamheterna, vilket Danish Agro ser som ett positivt tecken på att man har rätt strategi.

Under året har konkurrensmyndigheterna godkänt SAB:s anslutning till Danish Agro. 23 februari i år godkändes även fusionen mellan Danish Agro och Nordjysk Andel.

Danish Agro har under året ökat sina andelar i flera företag. Resultatet har även påverkats positivt av sambeskattningen med de nya tillknutna dotterbolagen.

Under 2011 fokuserar Danish Agro på organisatoriska förändringar för att anpassa sig till den större kostymen, enligt bokslutskommunikén. ATL.nu