facebooktwittermail d

Rekord för biodieseln - men fordonsgasen backar

Sverige är ledande i Europa när det kommer till att byta ut fossil diesel och bensin till mer miljövänliga alternativ. Under 2017 användes totalt 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016.

2017 blev ännu ett rekordår för biodrivmedelsindustrin. Totalt svarade de biobaserade leveranserna i Sverige för 20,8 procent av allt drivmedel sett till energiinnehåll. Det visar preliminär statistik från SCB som har sammanställts av Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Biodiesel är den i särklass största produkten, och utgjorde 26,6 procent av den totala dieselkonsumtionen.

"Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande land när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Sverige har lyckats dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Det är även glädjande att användningen av fossil bensin, som ökade under 2016, minskade under 2017 till under 2015 års nivå" säger Gustav Melin, vd på Svebio.

Mer HVO-bensin

Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd av biobaserade råvaror.

Även HVO-inblandad bensin hade en stark ökning under året. Leveranserna av rapsdiesel, etanol och biogas ligger däremot kvar på ungefär samma nivåer som året innan.

Mindre fordonsgas

Samtidigt som biodrivmedlen vinner terräng backar användningen av fordonsgas, trots att andelen biogas i fordonsgasen ökade till 86 procent i fjol. Året innan var biogasandelen i fordonsgasen 73 procent, skriver Bussmagasinet.se. Utvecklingen mot minskad konsumtion startade för några år sedan och oroar Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

– Om målen om fossilfrihet och minskade luftföroreningar ska nås, måste den totala biogasmarknaden växa rejält. Vi behöver tydliga och långsiktiga politiska spelregler kring biogasens roll i klimat- och miljöomställningen, säger Maria Malmkvist, enligt Bussmagasinet.se.