facebooktwittermail d

Rekord även för Holmen

Holmen nådde ett rekordresultat för 2022, precis som SCA. Men jämfört med föregående år var det andra produkter som fick vara draglok.

Holmen nådde en omsättning på 24 miljarder kronor för 2022, en ökning med 23 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev rekordhöga 7,5 miljarder kronor, en fördubbling jämfört med 2021, vilket gav en rörelsemarginal på 30 procent.