facebooktwittermail

Rejält lyft för Vidagruppen

Stigande priser för sågade trävaror bidrog till att lyfta träförädlingsföretaget Vidas siffror 2010.

Resultat efter finansnetto steg från 79 miljoner kronor till 227 miljoner medan omsättningen ökade från 3,3 miljarder till 3,9 miljarder.

Mindre gynnsamt 2011


Rörelseresultat för 2010 blev 256 miljoner kronor, att jämföra med 112 miljoner föregående år. Produktionen av sågade trävaror ökade från 1 051 000 kubikmeter till 1 087 000 kubik.

Samtliga affärsområden, Timber, Energi, Paper och Packaging, hade en positiv utveckling under året, konstaterar företaget i sin bokslutskommuniké.

Däremot ser utsikterna inför 2011 mindre gynnsamma ut. I takt med en allt starkare krona och högre råvarupriser har lönsamheten försämrats och resultatet för det fjärde kvartalet är - om än positivt - betydligt sämre än de tre föregående.

Den fortsatt svaga nybyggnaden i Europa och Nordamerika, oroligheterna i Nordafrika i kombination med en stark svensk krona och historiskt höga timmerpriser i södra Sverige gör att lönsamheten under 2011 uppskattas bli betydligt sämre än 2010, uppger bolaget.ATL.nu