facebooktwittermail

Rejäl uppvärdering av Sveaskog

Sveaskog övergår till en skogsvärdering baserad på marknadsdata.

Hannele Arvonen, vd på Sveaskog, kan konstatera att värdet på skogstillgångarna ökar cirka 2,4 gånger efter en övergång till marknadsvärdering.
Hannele Arvonen, vd på Sveaskog, kan konstatera att värdet på skogstillgångarna ökar cirka 2,4 gånger efter en övergång till marknadsvärdering. FOTO: SVENSKA SKOGSPLANTOR/SVEASKOG

Från och med fjärde kvartalet 2020 övergår Sveaskog till att värdera skogen baserat på skogstransaktioner i de områden där Sveaskogs skogar finns. Det skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.