facebooktwittermail d

Rejäl förbättring för Scandi Standard

Scandi Standard förbättrade sitt resultat för första kvartalet med drygt 40 procent jämfört med samma period i fjol.

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 44 miljoner kronor för första kvartalet i år (30).
Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 44 miljoner kronor för första kvartalet i år (30). FOTO: CECILIA PERSSON

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 44 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (30). Resultatet per aktie uppgick till 0:67 kronor (0:50).

Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 2 116 miljoner kronor (1.594) och justerat rörelseresultat med 36 procent till 80 miljoner kronor (59). Ökningen av både nettoomsättning och justerat rörelseresultat kan huvudsakligen hänföras till den nyförvärvade irländska verksamheten.

Exklusive den irländska verksamheten ökade nettoomsättningen med 4 procent till 1 652 miljoner kronor (1 594) och med 3 procent i konstant valuta. Nettoomsättningen ökade i Danmark och Finland, var oförändrad i Sverige samt minskade i Norge.

Justerat rörelseresultat, exklusive den irländska verksamheten, ökade med 2 procent till 60 miljoner kronor (59), motsvarande en marginal på 3,6 (3,7) procent. Det justerade rörelseresultatet förbättrades i Finland, var oförändrat i Danmark och Norge samt minskade i Sverige.

Operativt kassaflöde uppgick till 27 miljoner kronor (5).

LÄS OCKSÅ: Scandi Standard förbättrade resultatet

LÄS OCKSÅ: Höjda styrelsearvoden med 18 procent