facebooktwittermail

Reglerna: Då får barn köra traktor på gården

I Sverige finns det ingen lägre åldersgräns för när barn får börja köra traktor på gårdens ägor. Men det innebär inte att det är fritt fram.

FOTO: MOSTPHOTOS

Regelverket kring hur barn under 15 år får köra traktor kan upplevas som både tydligt och otydligt på samma gång. Lagboken säger en sak – Arbetsmiljöverket en annan. Men utöver det kan även försäkringsbolag och medlemsorganisationer ha egna rekommendationer.