facebooktwittermail d

Regler om hjälmkrav dröjer

Många har reagerat på ATL:s nyhet om hjälmkravet på fyrhjulingar och undrar vad som kommer att gälla. Men ännu återstår mycket innan regelverket är fastställt.

Transportstyrelsen har via Näringsdepartementet och regeringen fått i uppdrag att utreda regelverket för hjälmkrav för terrängskoter, det vill säga terränghjuling och snöskoter, samt den nya kategorin traktor-B utan kaross.

Enligt förslaget kan det bli ett beslut som omvandlas till ett krav från och med den 1 januari 2016.

Kan bli undantag

Enligt Kristofer Elo, utredare på vägtrafiksektionen, håller Transportstyrelsen just nu på att se över eventuella ändringar i de föreskrifter som Transportstyrelsen har han om. De håller i skrivande stund på med att behandla synpunkter från olika organisationer som är berörda eller har intressen inom området.

När kan ni lämna svar på hur regelverket kommer att bli?

– Beträffande ändringar i föreskrifterna kommer det att dröja till slutet av november eller början av december.

Kommer det att bli några undantag för till exempel yrkesförare i skog?

– Vi ska bland annat se över undantag för de som arbetar med fordonen i yrket, säger Kristofer Elo.

Inte säkert

Men frågor om vilken typ av hjälm som kommer att gälla var när och hur samt exakt hur hjälmkravet kommer att efterlevas är tyvärr ännu för tidigt att svara på.

Först under tidiga vintern kommer Transportstyrelsens remissförslag på hur ett regelverk kan se ut. Men inte ens då är det säkert att remissen leder till något beslut.

ATL kommer att följa frågan och lämna raka svar så fort det finns några.