facebooktwittermail d

Regler för vilda fåglar i hägn

Vilda fåglar i hägn ska få egna djurskyddsregler, meddelar Jordbruksverket.

I Sverige föds varje år mer än 200 000 fasaner, gräsänder och rapphöns upp för att sedan sättas ut och fylla på de naturliga bestånden och jagas.

Innan har de fåglarna inte haft egna djurskyddsregler, men det ska det bli ändring på.

Att det inte finns något reglerat djurskydd skapar problem för länsstyrelserna vid kontroller. Jordbruksverket har därför satt ihop föreskrifter kring hur uppfödningen ska skötas och vilket ansvar uppfödaren har. Föreskrifterna är nu ute på remiss. ATL.nu