facebooktwittermail d

Regler för sågat i ny publikation

En ny publikation från Svenskt Trä går till botten med handelssortering av sågade trävaror i Europa.

FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

För att möta behovet av regler kring handelssortering av sågade trävaror i Europa lanserar branschorganisationen Svenskt Trä, publikationen Grading of sawn timber in Europe according to EN 1611-1.

Då 70 procent av tillverkningen av sågat exporteras så kan publikationen ge stöd på de europeiska marknaderna, skriver Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

- En viktig fråga för oss i det europeiska harmoniserings- och standardiseringsarbetet är att skapa en förståelse för de särskilda egenheter som är utmärkande för den nordiska produktionstekniken, säger Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä.

Sverige exporterar årligen 70 procent av den sammanlagda produktionen på 18 miljoner kubikmeter sågade trävaror.