facebooktwittermail d

”Finns inget motiv att undanta dovhjort”

– Problemen har aldrig varit större än nu, allt blir tuggat.

Det säger Stig Hermansson på Skogsstyrelsen i Skåne som är besviken på regeringens beslut att undanta Skåne från den utökade skyddsjakten på hjort.

”Skåne län som har en välfungerande förvaltning undantas från den utökade skyddsjakten.” Så skrev regeringen i beskedet om utökad skyddsjakt på kron- och dovhjort.

Men Stig Hermansson, skadesamordnare vid Skogsstyrelsen i Skåne, håller inte med.

Besviken

– Jag blev väldigt besviken när jag såg pressmeddelandet. Det finns inget motiv att dovhjort ska vara undantaget, där har vi redan omfattande skyddsjakt som beviljas av länsstyrelsen.

Bakgrunden är att hjortstammarna i Skåne ökat kraftigt de senaste 10 åren. Skåne är ett av de hjorttätaste länen och betesskadorna på skog blir också allt större.

Allt blir tuggat

– Tidigare var det mest skador på gran, men nu har det ökat kraftigt och allt blir tuggat, även löv som ek, bok och fågelbär, säger Stig Hermansson, som anser att problemen aldrig varit större än nu.

Skogsstyrelsens tidning Skogseko rapporterar också om skogsägare som helt slutat plantera gran på grund av betesskadorna av kronhjort, och även vetenskapliga undersökningar visar på omfattande hjortskador på skog i hela södra Skåne.

– Jag har lite större förståelse för undantaget från skyddsjakt vad gäller kronhjort, främst då i sydöstra Skåne. Där finns en nominatunderart av kronhjort, som ligger närmare den som fanns här ursprungligen, och den är klassad som nära hotad i rödlistan. Men det hade ändå inte varit någon risk att den skulle skjutas bort, den utökade skyddsjakten ska ju bara gälla kalvar.

Bevilja skyddsjakt

Och enligt Stig Hermansson behöver även kronhjortstammen minska för att få balans mellan klövvilt och deras tillgång på foder. Han hade gärna sett en annan utformning av skyddsjakten för Skånes del:

– För dovhjort skulle samma regler gälla som i övriga landet. För kronhjort skulle länsstyrelsen vara mer generös med att bevilja skyddsjakt, men de värnar om kronhjortarna.

– Som myndighet för skogsfrågor kan vi påtala problem och skador och ha åsikter om klövvilttryckets omfattning. Men vi kan inte säga att ett visst antal ska skjutas, det ligger på länsstyrelsen.

LÄS MER: Utökad skyddsjakt på hjort

LÄS ÄVEN: Dyr nota för kronhjortarnas festmåltid

LÄS OCKSÅ: Mjölkbonde får skjuta kronhjortar

PREMIUM: Tingsrätt anklagas för grova fel