facebooktwittermail d

Regeringens vattenkraftsförslag sågas

Svensk vattenkraftförening sågar regeringens förslag till ny lagstiftning för vattenkraften. Föreningen befarar att små vattenkraftverk kommer att försvinna om lagförslaget går igenom. Det skriver tidningen Altinget.

Små vattenkraftverksägare drabbas hårt av regeringens nya lagförslag om vattenkraften, anser Svensk vattenkraftförening.
Små vattenkraftverksägare drabbas hårt av regeringens nya lagförslag om vattenkraften, anser Svensk vattenkraftförening. FOTO: FREDRIK THUNBERG

I den promemoria som är ute remiss till och med den 2 oktober framgår det att landets vattenkraftverk ska lyda under moderna miljökrav. Det ska bland annat ske genom omprövning på vattenkraftsutövarens initiativ.

I prövningen ska staten ta hänsyn till avvägningar mellan behovet av miljöförbättrande åtgärder och det nationella behovet av vattenkraft. Det ska finnas en nationell plan som ska vara vägledande för myndigheternas prövningar.

LÄS MER: Nytt lagförslag hotar småskalig vattenkraft

Slutet för de mindre ägarna

Svensk vattenkraftförening som representerar de småskaliga ägarna, tycker att förslaget skulle innebära slutet för de mindre vattenkraftverken.

– Det här förslaget lämnar fritt fram för ett antal myndigheter att driva sin utrivningslinje, säger ordförande Thomas Sandberg till Altinget.

Han undrar om regeringskansliet inser vilken effekt förslaget skulle få. Myndigheterna, det vill säga Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna, är besatta av att avskaffa mindre vattenkraftverk, anser han.

LÄS MER: Hård kritik mot nytt förslag om vattenkraft

LÄS MER: Hårdare krav med nya vattenregler

LÄS MER: Retoraktiv ersättning möjlig för småskalig vattenkraft