facebooktwittermail d

Regeringens plan kan minska svensk produktion

Växa Sverige är kritiska till handlingsplanen för livsmedelsstrategin.

Jakob Söderberg, Vice VD Växa Sverige
Jakob Söderberg, Vice VD Växa Sverige FOTO: VÄXA SVERIGE

Regeringen sätter två mätbara mål i den handlingsplan som ska göra verkstad av livsmedelsstrategins mer abstrakta ambitioner. 30 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelsupphandlingen ska vara ekologisk samma år.

Något som fått rådgivningsföretaget Växa Sverige att reagera.

- Till skillnad från själva strategin som var förankrad med alliansen så har nu regeringen gått ut med, tycker jag, för stort fokus på ekologiskt, säger Jakob Söderberg, vice vd på Växa Sverige och aktiv i diskussionerna kring livsmedelsstrategin.

- Ekologiskt är ett viktigt marknadssegment, men det riskerar att ta fokus från strategin som ska utnyttja den fulla potentialen i den svenska livsmedelsproduktionen. Och den fulla produktionen är bredare än den ekologiska.

1 av 10 ekologisk

Vad gäller svensk mjölkproduktion så var förra året drygt 1 av 10 mjölkgårdar i Sverige ekologiska och mängden ekomjölk är 13 procent av total mängd producerad mjölk helår 2016.

År 2002 var andelen ekomjölk 4,4 procent. Med bibehållen ökningstakt fram till 2030 och med samma totala mängd producerad mjölk som nu, skulle ekologisk mjölk utgöra 25 procent av total mängd mjölk år 2030.

- Från att ha en strategi för svensk livsmedelsproduktion så byter man fot till att prata om att huvudsaken är att vi ska främja ekologisk produktion oavsett var den sker, säger Jakob Söderberg.

- Det är med andra ord helt OK att importera ekologisk mjölk från Tyskland - sedan har man fyllt de 60 procenten ekologiskt. Då kan man sedan köpa brasilianskt kött och italiensk skinka för det ekologiska målet är redan uppfyllt. Där tycker jag att man punkterar att vi ska lyfta fram potentialen i svensk livsmedelsproduktion.

Produktionen kan minska

Jakob Söderberg befarar att med för stort politiskt fokus på ekologiskt förbises marknadens efterfrågan, med risk för prispress på eko. Han menar at ha fokus på ekologiskt och sen tala om "konventionellt jordbruk bidrar till att vi inte lyfter fokus på fördelarna och möjligheterna för mervärden som svenska livsmedel lever upp till, det som livsmedelsstrategin och den svenska potentialen grundar sig på.

Han framhåller att det finns möjligheter med ökad ekologiskt produktion men önskar att de konkretiserat målen på svenska mervärden på samma sätt.

- Dessutom kan resultatet bli att importen av ekoprodukter ökar för att målet med offentlig konsumtion ska nås, vilket inte heller leder till ökad produktion i Sverige. Tvärtom kan det leda till att svensk produktion som helhet minskar.

Läs mer: Luftig handlingsplan med märkligt mål

Läs mer: Regeringen sätter mål för ekologiskt