facebooktwittermail d

”Regeringens jordbrukspolitik ökar Sveriges sårbarhet”

När dimridåerna lättar är det dags att ställa sig frågan om regeringen verkligen menar att budgetsatsningarna ska stärka ett grönt näringsliv, skriver Jordägareförbundets generalsekreterare Anders Grahn.

En traktor plöjer ett fält.
"Sveriges produktionsmetoder av jord och skog är de mest hållbara i världen och våra medlemmars ambition är att ständigt producera råvaror med ännu mindre miljö- och klimatpåverkan", skriver Anders Grahn för Sveriges Jordägareförbund. FOTO: BENGT ARVIDSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Regeringen har de senaste veckorna meddelat stora och kraftfulla satsningar på landsbygden, jordbruket och skogen. Regeringens presskansli har inte sparat på krutet i sina formuleringar. Det är gott om superlativ både i pressmeddelanden och näringsministerns talarmanus. Men när dimridåerna lättar är det dags att ställa sig frågan om regeringen verkligen menar att detta ska stärka ett grönt näringsliv.

Alla behöver mat, energi och byggmaterial. En hållbar produktion av jord och skog skapas genom klok förvaltning av naturresurser. Det skapar långsiktig avkastning nu och till kommande generationer. Då kan landsbygden leva och du kan köpa svenska råvaror även i framtiden.

Sveriges produktionsmetoder av jord och skog är de mest hållbara i världen och våra medlemmars ambition är att ständigt producera råvaror med ännu mindre miljö- och klimatpåverkan. Det är så våra gårdar har överlevt genom generationer. Men ska detta vara möjligt även i framtiden måste regeringen lyfta blicken över trädtopparna och tänka långsiktigt.

Det gröna näringslivet spelar en viktig roll i det klimatarbete samhället står inför. Dessvärre ser vi att många politiska beslut är kortsiktiga och kommer begränsa och fördyra produktionen. Vi blir då extra bekymrade när vi ser att regeringen inte möter dessa utmaningar i budgeten. Förstärkningarna är i själva verket spillror av EU:s återhämtningsmedel som var avsatta till lantbruket och de kraftfulla satsningarna mot kommande jordbruksreform är de facto neddragningar och mot skogen riktas pengarna mot skydd.

Det svenska jordbrukets konkurrenskraft är redan låg och enskilda lantbruksföretag kan inte stå för omställningskostnaden själva. Med begränsade förutsättningar och minskad areal kommer svensk produktion att sjunka. Regeringens politik är kortsiktig och kommer leda till ökad import vilket är dåligt för klimatet, miljön, sysselsättningen och ökar vårt lands sårbarhet. Helt mot alla målsättningar i dagens populistiska klimatstrategier och inte minst vår nationella livsmedelsstrategi.

Om Sverige inte kan påverka genomförandet av EU:s gröna politik, måste regeringen vidta åtgärder som skapar förutsättningar för de gröna näringarna. De måste på allvar visa att målsättningar om hållbar ökad produktion och lönsamhet inte bara är ord på ett papper.

Vi vet att med lönsam produktion kommer hållbarhet. I budgetpropositionen saknas rejäla satsningar på produktionsfrämjande åtgärder som långsiktigt kommer göra skillnad. Mycket väsen för lite ull sa bonden när han klippte grisen, eller var det regeringens landsbygdsatsningar?


Anders Grahn
Generalsekreterare
Sveriges Jordägareförbund