facebooktwittermail

Regeringen vill utvidga anrik nationalpark

Hamra nationalpark i Ljusdals kommun ska utvidgas, enligt ett regeringsförslag.

Det innebär att nationalparkens areal ökas från 28 hektar till 1 383 hektar och att naturtyper som inte finns i den ursprungliga parken tillkommer.

Det handlar, enligt förslaget, om urskogsliknande natur, våtmarker och en ådal med ett orört vattendrag. Ett stort antal rödlistade växt- och djurarter knutna till naturskogsmiljöer av både tall och gran finns i området.

- Utvidgningen innebär väsentligt höjda värden av Hamra som nationalpark och som representativt område för det norrländska skogs- och myrlandskapet, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

Hamra nationalpark bildades 1909 som en av de första nio nationalparkerna i landet och en av de första i Europa. Då ansågs området vara "det märkligaste urskogsområde som inom Sveriges egentliga skogsområde torde finnas". ATL.nu