facebooktwittermail d

Förslag om HVO-diesel möter motstånd

Ett förslag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel riskerar att slå ut försäljningen av HVO-diesel i Sverige. Förslaget får svidande kritik från flera remissinstanser som ifrågasätter sättet som förslaget smugits igenom processen.