facebooktwittermail d

Bondekritik mot nya hamparegler

Regeringen föreslår skärpta regler för att odla hampa. Och att det ska vara fortsatt förbjudet att tillverka CDB-olja.