facebooktwittermail

Åtgärderna mot salmonella ska ses över

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har fått i uppdrag att se över åtgärder för att effektivt förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur.

Arkivbild – grisarna på bilden har inget med artikeln att göra.
Arkivbild – grisarna på bilden har inget med artikeln att göra. FOTO: EMIL LANGVAD/TT

Det är på uppdrag av regeringen som Jordbruksverket och SVA nu ska genomföra förstudien till följd av det senaste årets ökade antal salmonellafall i grisbesättningar.