facebooktwittermail d

Åtgärderna mot salmonella ska ses över

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har fått i uppdrag att se över åtgärder för att effektivt förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur.