facebooktwittermail d

Regeringen tillsätter djurskyddsutredning

Regeringen och Sverigedemokraterna har beslutat att tillsätta en utredning som ska se om det går att genomföra regelförenklingar inom lantbruket utan att inkräkta på Sveriges högt ställda djurhållningskrav. Dessutom vill man undersöka möjliga åtgärder för att stärka djurskyddet i andra länder.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) på väg in till ett EU-möte i Bryssel. Arkivbild.
Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) på väg in till ett EU-möte i Bryssel. Arkivbild. FOTO: WIKTOR NUMMELIN/TT

I en debattartikel i Aftonbladet meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och Sverigedemokraternas talesperson för miljö- och jordbruksfrågor Martin Kinnunen att en särskild utredare tillsätts, med syfte att ”stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och samtidigt förbättra den globala djurvälfärden”. En ambition som även framkom i Tidöavtalet.

Udden riktas mot länder inom EU och globalt som inte har lika högt ställda djurhållningskrav som Sverige, vilket artikelförfattarna menar påverkar konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter negativt. 

Samtidigt betonar de att de höga kraven i Sverige också har lett till många positiva effekter som ett gott djurhälsoläge och en ansvarsfull användning av antibiotika.

Den ännu ej namngivne utredaren ska enligt debattartikeln bland annat fokusera på följande:

  • Undersöka möjliga åtgärder, inklusive regelförenklingar, för att med bibehållna högt ställda djurhållningskrav stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion.
  • Analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU.
  • Undersöka möjliga åtgärder för att stärka djurskyddet inom EU och globalt.

ATL har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren, som enligt hans pressekreterare var otillgänglig då han tidigare under dagen deltagit i utfrågning i Europaparlamentet.

På fredagsförmiddagen håller Peter Kullgren en pressträff för att presentera utredaren som ska leda utredningen.