facebooktwittermail d

Regeringen storsatsar på inventering av skog

I det budgetförslag som regeringen presenterade i dag, avsätts 200 miljoner för att slutföra inventeringen av nyckelbiotoper.

FOTO: MOSTPHOTOS

– Nu kan vi satsa på inventeringen av dessa värdefulla naturvärden i hela landet, samtidigt som markägare också får möjlighet till ersättning i de fall deras skogar innehåller mycket nyckelbiotoper, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Summan delas upp på en tioårsperiod och betalas ut med 20 miljoner per år till Skogsstyrelsen.

Förutom anslagen till inventering, har man budgeterat 250 miljoner kronor per år för ersättning till markägare.

– Skogsstyrelsen har i flera sammanhang lyft fram behovet av en nationell inventering av nyckelbiotoper. Till exempel lyfte vi fram identifiering av nyckelbiotoper som en av de särskilt viktiga insatserna framåt i regeringsuppdraget Värdefulla skogar förra vintern, säger Herman Sundqvist.

Det formella uppdraget från regeringen till Skogsstyrelsen, väntas senare i höst.