facebooktwittermail d

Regeringen stoppar allmän älgjakt

Det blir inget av med förslaget från Jägarnas Riksförbund att på försök införa allmän älgjakt.

Regeringen sätter stopp för ett förslag från Jägarnas Riksförbund om att, på försök, införa en allmän älgjakt under tre år. Med en allmän älgjakt skulle fastighetsägare och jakträttsinnehavare själva få förvalta älgstammen i sina områden, precis som med övrigt vilt. Jägarnas Riksförbund menar i en skrivelse till regeringen att det då skulle vara lättare att förebygga skador på skogen lokalt.

Risk för ökad jakt

Dessutom skulle samhällets kostnader för att administrera älgjakten minska. Med tanke på att allmän jakt på andra viltstammar fungerar utan att stammarna blir för små menar man att även älgen skulle klara det. Den risk man ser är att jakten kortsiktigt skulle kunna överutnyttjas, men att dagens jaktlagstiftning räcker för att motverka det.

Jägarnas Riksförbund föreslår Norrbotten, Södermanland och Skåne som tre möjliga försöksområden.

Men regeringen säger alltså nej till förslaget. I sitt svar menar regeringen att förvaltningsreformen för älgjakt som genomfördes år 2012, med större lokalt inflytande över älgjakten, har gjort att älgförvaltningen går i rätt riktning.