facebooktwittermail d

Regeringen stöder inte Lulucf-förordningen

Sverige kommer inte stödja förslaget till ny Lulucf-förordning. Förordningen riskerar att slå mot svenskt skogsbruk och den gröna omställningen, anser regeringen.