facebooktwittermail d

Ett steg närmare mer marknadsmuskler för lantbruket

Regeringen siktar på lag för större bondemakt på marknaden i november.