facebooktwittermail

Ett steg närmare mer marknadsmuskler för lantbruket

Regeringen siktar på lag för större bondemakt på marknaden i november.

Den nya lag som föreslås är tänkt att göra bonden starkare i förhållande till bland annat de stora dagligvarukedjorna (arkivbild).
Den nya lag som föreslås är tänkt att göra bonden starkare i förhållande till bland annat de stora dagligvarukedjorna (arkivbild). FOTO: FRIDA JONSON

Sverige är ett av bara åtta EU-länder som helt saknar lagstiftning som skyddar just lantbrukare från att utnyttjas av större aktörer i livsmedelskedjan. Det ska det bli ändring på i år, om allt går enligt regeringens planer. Lagrådet, som granskar lagförslag ur juridisk synvinkel innan regeringen beslutar om vad som ska skickas till riksdagen, har fått en remiss där nya regler för företags handel med livsmedelsprodukter föreslås.