facebooktwittermail

Regeringen satsar på energigrödor

Fler bönder ska odla energigrödor. Det anser regeringen, som ger Jordbruksverket i uppdrag att ta fram fakta och råd kring sådan odling.

Jordbruksverket får 750 000 kronor för att genomföra uppdraget, som ska redovisas den 31 oktober, enligt ett regeringsbeslut på torsdagen.

Jordbruket har stor potential att öka sitt bidrag till Sveriges energiproduktion, skriver landsbygdsdepartementet i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket och Transportstyrelsen får även en miljon kronor för att kartlägga och analysera möjligheter att introducera fabriksnya biogastraktorer för det svenska jordbruket.

Dessutom ska Jordbruksverket utforma ett system för hållbarhetskriterier avseende markanvändning. ATL.nu