facebooktwittermail d

Regeringen räknar med ljusare tider

Regeringen räknar med ljusare tider för Sveriges ekonomi de kommande åren.

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade nya prognoser i samband med budgetöverläggningarna på Harpsund rapporterar nyhetsbyrån TT.

– Det är bättre år som väntar Sverige framöver. Tillväxten tar fart, arbetslösheten går ned och statsfinanserna förbättras, säger hon.

Hon varnar dock för risker att prognoserna kan bli sämre, bland annat på grund av den ekonomiska utvecklingen i Kina.

Det är bara mindre justeringar som regeringen gör jämfört med prognosen i juni. När det gäller arbetslösheten så väntas den sjunka något snabbare, bland annat tack vare jobbsatsningar i budgeten för 2016. Från 7,1 procent nästa år till 6,2 procent 2019.

Det är dock långt ifrån regeringens viktigaste mål – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. För att nå det målet krävs sannolikt en arbetslöshet på under fem procent.

– Med de åtgärder vi har kommit med nu och de prognoser vi har så ligger vi betydligt närmare målet än vi gjorde i juni, säger Magdalena Andersson.

Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén höjer dock ett varningens finger.

– De är litet mer positiva när det gäller arbetsmarknadsutvecklingen och arbetslösheten, och de tror också på lite snabbare sysselsättningsutveckling än vad vi gör, säger han till TT.

Magdalena Andersson framhåller att det kommer att krävas åtgärder i varje budget framöver.

Regeringen har hittills aviserat nya reformer för omkring 13 miljarder kronor för 2016. Där ingår bland annat en stor satsning på fler bostäder, sänkt skatt för pensionärer, fler platser på yrkeshögskolan och mer pengar till försvaret.

De aviserade skattehöjningarna ligger på över 25 miljarder kronor. Bland annat höjs arbetsgivaravgifterna för unga i ett ytterligare steg, skatten på bensin och andra energiskatter ökar, samtidigt som rut- och rotavdrag försämras. Högre inkomstskatt för höginkomsttagare och för de som arbetar efter 65 år väntar också.

Enligt finansministern så kan de aviserade skattehöjningarna komma att justeras något.