facebooktwittermail

”Är regeringen ointresserad av gröna näringarna?”

I realiteten är kanske inte förändringen så stor vad gäller avsaknaden av landsbygdsminister, skriver före detta lantbruksdirektör Olle Nilsson.
 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S), tredje från höger, tar även över landsbygdsfrågorna. En närmast omöjlig uppgift, enligt debattören. FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I ATL den 16 juli har vi på flera ställen kunnat läsa om ett starkt ifrågasättande av den nygamla regeringens utseende i så måtto att någon landsbygdsminister (jordbruksminister) inte finns med. Berörda frågor skall i stället framgent handhas av näringsministern Ibrahim Baylan (S).

Vi som har eller har haft vår verksamhet inom de berörda näringarna kan alla konstatera hur byråkratin och komplexiteten har tilltagit under senare år, inte minst efter EU-medlemskapet.

Härtill kan läggas att Sverige synes ha varit åtminstone Europamästare – bäst i klassen – på att ytterligare krångla till EUs regelverk. Till detta kommer ytterligare ett antal aktuella stora och betydelsefulla ärenden, inte bara för landsbygden, utan för hela riket.

Till och med de som dagligdags på heltid ägnar sig åt hithörande frågor har inte sällan svårigheter att hänga med i alla turer. Att tillföras samtliga dessa frågor, utöver ordinarie ministerportfölj, synes lika omöjligt som att vara styrelseordförande i en tung svensk bank, vid sidan av ett omfattande VD-uppdrag.

Blickar vi tillbaka i tiden, ett antal år, kan vi se namnen på flertalet jordbruksministrar, många av dem ytterst kompetenta inom sitt ämnesområde, utöver innehavet av politisk partibok, till exempel Sven-Erik Bucht (S), Eskil Erlandsson (C) och Karl Erik Olsson (C).

Mot dessa kompetenta ministrar ska vi ställa Jennie Nilsson (S) från Hylte i Småland, som varit landsbygdsminister 2019–2021. Riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 2006, och dessförinnan vårdbiträde och fackligt engagerad i Kommunal. Hennes avtryck i historien, såsom landsbygdsminister, torde bli ytterst blygsamt.

En lojal knapptryckare, som belönats för lång och trogen tjänst. Ytterst logiskt att hon nu avgått, för att på heltid kunna ägna sig åt det hon verkligen kan, nämligen trycka på rätt färg i känsliga omröstningar, likt utseende av statsminister.

Därför, även med den tidigare landsbygdsministern, fanns anledning till ifrågasättande av regeringens syn på berörda näringar. Och, å andra sidan, ett alltför stort överlåtande av för landsbygden viktiga frågor, till ett parti som balanserar på riksdagsspärren, och som från sitt storstadsperspektiv, gärna verkar vilja se landsbygden som ett utvidgat Skansen.

Således, i realiteten, är kanske inte förändringen så stor, vad gäller avsaknaden av landsbygdsminister.
 

Olle Nilsson
F d lantbruksdirektör

Mer om avskaffade ministerposten

Baylan får dubbelt ansvar – tror på synergieffekter

Kritik mot avskaffad landsbygdsminister

Ledare: Tillsätt en jordbruksminister

Blogg: Bra sagt, Baylan

Debatt: Ska landsbygdsfrågorna skötas på fritiden?