facebooktwittermail d

Regeringen måste invända mot taxonomin

En majoritet i riksdagen är för att Sverige ställer sig emot kriterierna för hållbara investeringar.