facebooktwittermail d

”Regeringen måste agera mot EU-kommissionens skogsförslag”

Skulle LULUCF-förslaget gå igenom skulle det vara väldigt allvarligt, och farligt, för Sverige. Vår bild, som europaparlamentariker för Centerpartiet och Moderaterna, är att det här är såpass allvarligt att vanligt partipolitiskt käbbel behöver stå åt sidan. Det skriver Emma Wiesner (C) och Jessica Polfjärd (M).

”Vår bild är att EU-kommissionen och flera stora medlemsstater har valt att använda LULUCF och den svenska skogen som ett sätt att själva undkomma att ta ansvar för klimatet”, skriver Emma Wiesner (C) och Jessica Polfjärd (M). FOTO: HENRIK HOLMBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är dessvärre en rad skogsfientliga förslag som kommer från EU-kommissionen för tillfället, rörandes allt från avskogning och bioenergi.

Ett av de mest allvarliga förslagen förkortas ”LULUCF” och berör hur länderna får räkna upptag och utsläpp av växthusgaser från mark och skog. Sverige, som tack vare våra välskötta skogar har en årlig kolsänka på runt 70 procent av våra utsläpp, är det land som skulle drabbas allra hårdast av förslaget, som det ser ut nu.

Förslaget säger att EU ska ha en nettosänka om 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2030. För Sveriges del innebär detta ett bindande krav på att öka kolsänkan från 34 miljoner ton till 47 miljoner ton 2030.

En sådan stor och snabb ökning av kolsänkan kan nästan bara göras på ett sätt – att drastiskt minska skogsavverkning, i Sveriges fall med upp till 17 procent.

Skulle det här gå igenom skulle det vara väldigt allvarligt, och farligt, för Sverige. Vår bild, som europaparlamentariker för Centerpartiet och Moderaterna, är att det här är såpass allvarligt att vanligt partipolitiskt käbbel behöver stå åt sidan. Vi har därför valt att tillsammans föreslå en rad ändringar i förslaget, som tillsammans skulle innebära kraftiga förbättringar för Sverige, svenskt klimatarbete och svenskt skogsbruk.

I stället för att ha ett bindande EU-mål på hur stor kolsänkan ska vara, och tillika ett bindande mål för varje medlemsstat, föreslår vi att målen ska vara indikativa. Det är, givet att en naturlig kolsänka är osäker - då stormar eller bränder kan förstöra den snabbt - inte lämpligt att ha bindande mål som medlemsstaterna måste uppnå. Det är dessutom svårt att mäta kolsänkan, vilket gör det än mer orimligt att ha bindande mål.

Som en logisk följd av att skifta till indikativa mål föreslår vi också att ta bort straffavgiften i form av en högre kolsänka som ett land behövde betala om de inte klarade att nå sitt bindande mål. Dessutom föreslår vi att kommissionen måste använda senast tillgängliga och uppdaterade statistik när de räknar ut ett lands kolsänka. Skulle detta vara fallet skulle det svenska målet minska betydligt.

Vår bild är att EU-kommissionen och flera stora medlemsstater har valt att använda LULUCF och den svenska skogen som ett sätt att själva undkomma att ta ansvar för klimatet. Om bara den svenska skogen binder mer kol kan deras industrier och jordbrukare fortsätta släppa ut koldioxid.

Det är inte bara fel, det är oerhört cyniskt och orättvist. Vi har nu visat hur vi vill förändra synen på upptagen och utsläppen av skogs- och jordbruksmark i förhandlingarna kring LULUCF. Nu hoppas vi att övriga partier och att framförallt regeringen förstår allvaret och börjar agera proaktivt. Dessvärre skvallrar de signaler vi får från medlemsstaternas förhandlingar om motsatsen, att regeringen inte driver frågan att LULUCF måste förändras.

Det är fel och oerhört skadligt för Sverige att regeringen agerar så slapphänt.
 

Emma Wiesner (C)
Europaparlamentariker


Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker