facebooktwittermail d

Regeringen har beslutat om elstöd till företag

Regeringen har vid ett extra regeringssammanträde beslutat om det remitterade förslag om elstöd till företag som EU-kommissionen gav godkännande till i fredags.