facebooktwittermail d

Regeringen går ett steg för långt

Beslutet att utöka Viltförvaltningsdelegationerna med naturvårds- och ekoturismrepresentanter rubbar balansen mellan olika intressen. Delegationerna är inte längre representativa för viltförvaltningsintresset, skriver företrädare för jakt, skogsbruk och lantbruk.

Regeringen har fattat beslutet att utöka landets Viltförvaltningsdelegationer med två ledamöter, ytterligare en ledamot som representerar naturvårds- och miljöorganisationer och en ledamot som representerar natur/ekoturismföretagen. Sedan tidigare finns en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism.

Naturvårds- och miljöorganisationer kommer framöver att ha dubbelt så stor representation i Viltförvaltningsdelegationerna som exempelvis skogsnäringen, ägare och brukare av jordbruksmark, eller jakt- och viltvårdsintresset.

Detta motiveras av miljöminister Karolina Skog (MP) med: ”När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna.”

I svaren på den undersökning som regeringen i fjol skickade ut till länsstyrelserna och delegationerna finns inga klara motiv för en förändring av sammansättningen. Länsstyrelserna tycker överlag att det fungerar bra.

Tanken bakom Viltförvaltningsdelegationerna är att skapa en lokal förankring i länen för viltförvaltningen och att flytta besluten närmare de som berörs. Ett annat syfte var att ge förutsättningar för en effektiv och adaptiv viltförvaltning på länsnivå.

Såsom regeringen nu har beslutat anser vi att Viltförvaltningsdelegationen inte är representativ för viltförvaltningsintresset i länen. Dessutom sker detta utan en trovärdig motivering eller ens stöd i de enkätsvar som avgivits av länsstyrelserna.

Trovärdigheten för delegationerna bygger på en rimlig representativitet av de intressen som påverkas av besluten. Den riktning och på det sätt som regeringen nu beslutar skulle aldrig accepteras i andra demokratiska eller representativa sammanhang.

Det är oacceptabelt att naturvårds- och miljöintresset nu ges större representativitet än övriga parter. Eventuella förändringar bör bygga på resultat av pågående forskning. Att ensidigt gynna ett intresse i delegationerna leder inte till utveckling eller till bättre avvägda beslut.

Björn Sprängare

Svenska Jägareförbundet

Carina Håkansson

Skogsindustrierna

Elisabet Salander Björklund

Bergvik Skog

Helena Jonsson

Lantbrukarnas Riksförbund

Gunnar Palme

Sveriges Jordägareförbund

Gudrun Haglund-Eriksson

Svenska Fåravelsförbundet