facebooktwittermail d

Regeringen fortsatt fokuserad på kilometerskatt

Edward Riedl (M) ifrågasatte starkt det han kallade en norrlandsfientlig politik under interpellationsdebatten på fredagen.

FOTO: SVERIGES RIKSDAG

Enligt skogsindustriernas beräkningar kommer en Kilometerskatt utan undantag för skogsindustrin, att innebära att 30 procent av den svenska skogen blir olönsam att avverka.

– Det innebär 35 miljarder i minskade exportintäkter, det är lika mycket som det kostar att betala för svensk polis i två år, sa Edward Riedl.

Den största värdeminskningen sker där man är tvungen till långa transporter, och Edward Riedl menade att förslaget fungerar som en straffskatt för skogsindustrin och för norra Sverige.

Finansminister Magdalena Andersson (S) ville inte ge några svar innan den kommitté som utsetts för att utreda frågan, lämnat sitt betänkande.

– Kommittén ska göra en konsekvensutredning av förslagets effekter på olika sektorer och regioner, däribland särskilt skogsindustrin och när de lämnat sitt betänkande så kommer det att beredas vidare, sa hon.

Magdalena Andersson framhöll att kilometerskatten kan ge möjligheter att beskatta de utländska vägtransporter som står för nästan en fjärdedel av vägslitaget. Det skulle också enligt finansministern finnas bättre möjligheter att stävja illojal konkurrens och få mer kontroll över transporter och de som inte följer regler för cabotage.

Detta avfärdade dock av Edward Riedl, då han menar att det finns bättre och mer moderna sätt att kontrollera utländska transportter i Sverige. Han ifrågasatte också att finansministern avfärdade att diskutera konsekvenser av kilometerskatt innan betänkandet är färdigt.

– När de lagt sitt förslag så är det lite sent att diskutera, sa han.