facebooktwittermail d

Regeringen får nej om viltutfodring

Regeringen får inte igenom sitt förslag om förbud mot utfodring av vilt. Allianspartierna och Sverigedemokraterna avslår förslaget.

Regeringen får inte igenom sitt förslag om förbud mot utfodring av vilt. Allianspartierna och Sverigedemokraterna avslår förslaget.
Regeringen får inte igenom sitt förslag om förbud mot utfodring av vilt. Allianspartierna och Sverigedemokraterna avslår förslaget. FOTO: ERIK KARLSSON

I juli skrev ATL att regeringen skickade en proposition om ändringar i jaktlagstiftningen till Riksdagen. Där föreslogs bland annat ett generellt förbud i jaktförordningen mot utfodring under vegetationsperioden, och att regeringen, eller en myndighet den delegerar till, ska kunna föreskriva förbud eller begränsningar av utfodring av frilevande vilt utanför hägn. Länsstyrelserna ska kunna ge undantag från förbuden efter ansökan.

Regeringens förhoppning är att begränsningar i utfodringen ska minska skadorna på skog och grödor och att antalet viltolyckor ska bli färre.

Förslaget avslås

Nu står det klart att regeringen inte får igenom sitt förslag. Allianspartierna och Sverigedemokraterna avslår förslaget i miljö- och jordbruksutskottet och uppmanar regeringen att återkomma med ett nytt förslag. Utskottet anser att förslaget är alltför långtgående och riskerar att skapa problem för stora delar av viltvården. Lagförslaget bör i stället utformas så att det blir möjligt att meddela förbud i enskilda fall när andra lösningar inte är möjliga. Det bör dessutom vara avgränsat till ett visst område och vara tidsbegränsat.