facebooktwittermail d

Regeringen drar in 30 miljoner till djurskydd

De 30 miljoner som de senaste åren har lagts på den ordinarie budgeten för djurskydd väntas nu dras in av regeringen. Beskedet är ett hårt slag för landets djurskyddsinspektörer som redan i dag endast klarar av att åka på 36 procent av anmälningarna.

Djurskyddet står inför en tuff utmaning när regeringen planerar att ta bort de 30 miljoner som skjutits till extra sedan 2011. Beslutet är inte klubbat men väntas bli realitet från årsskiftet.

Därmed blir det inga mer extrapengar, vilket oroar djurskyddsinspektörer landet runt.

- Jag ser det som väldigt oroande och det kommer så klart att drabba alla länsstyrelser och deras jobb. Vi sitter redan i dag med långa handläggningstider och med minskade resurser kommer det inte att bli bättre, säger Helena Storbjörk Windahl, enhetschef på länsveterinärenheten i Stockholms län.

Bara i Stockholm län anmäls årligen 1500 anmärkningsärenden och i dag hinner inte länsstyrelsen handlägga alla ärenden. Till det kommer tillståndsfrågor för verksamhet av djur som till exempel rörande ridskolor.

Långa handläggningstider

När anslagen minskar blir prioriteringarna hårdare.

- Vi sitter med långa handläggningstider redan i dag och det kommer att få konsekvenser för djuren.

Hur prioriterar ni i dag?

- Nu kan jag bara svara för Stockholms län men det är klart att akuta vanvårdsärenden prioriteras först, menar Storbjörk Windahl.

Madelene Beckman är länsveterinär i Hallands län och delar sin kollegas oro.

– Det är tråkigt. Just nu behöver man inte bara åka på brandkårsutryckningar utan vi gör även normala kontroller. Vi har precis upplevt att vi har kunnat vända trenden och kunnat arbeta förebyggande, säger hon till SVT Halland.

Enligt undersökningar åker djurskyddsinspektörer i dag på 36 procent av de anmälningar som kommer in, enligt SVT Halland.