facebooktwittermail d

Regeringen backar – ingen vägslitageskatt för tunga lastbilar

ATL rapporterade tidigare om finansministerns ovilja ge besked om undantag i kilometerskatten för bland annat skogsnäringen innan utredningen var färdig. Nu backar regeringen från förslaget, redan innan det har presenterats.

FOTO: MOSTPHOTOS

– Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Som ATL tidigare rapporterat, skulle utredningen om en eventuell kilometerskatt vara klar redan den nionde december, men nu står det klart att den kommer att bli försenad. Utredningens ordförande, Vilhelm Andersson, sa att de behövde två extra månader för att klara kringjobbet.

Det nya datumet för utredningens presentation sattes till 28 februari men många har varit kritiska mot regeringens hållning i frågan.

"Norrlandsfientlig"

Under en interpellationsdebatt i fredags, kritiserade Edward Riedl (M) skatten som norrlandsfientlig, men finansminister Magdalena Andersson (S) ville inte uttala sig om eventuella undantag för skogsnäringen och viss glesbygd, innan kommittén presenterat sitt underlag. Nu har regeringen alltså backat och lägger ned planerna i sin nuvarande form.

– Vi vill ha en vägslitageskatt som både leder till att gods flyttas från väg till tåg och sjöfart och skapar ordning och reda i åkeribranschen. Vi nöjer oss inte förrän vi har ett förslag som löser båda de två uppgifterna, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till TT.

Hon säger att regeringen har som mål att ta fram en geografiskt differentierad skatt, men att det är komplicerat och att man nu inleder arbetet med att revidera förslaget.

Magdalena Andersson säger till TT att man har som ambition att ta fram ett förslag innan mandatperiodens slut.