facebooktwittermail d

Regeringen avslår gödseldispens för spannmål

Regeringen har avslagit en ansökan för att tillåta mer kadmium i importerat gödsel som skulle ha kompenserat för strypta flöden från Ryssland.

För att motverka näringsläckage från jordbruket finns regler när det gäller användningen av gödsel. FOTO: MOSTPHOTOS

Varje år läggs omkring 14 000 ton fosfor som näring på svenska åkrar och om inte tillräckligt med varan kan säkras skulle spannmålsskördarna minska med uppemot 15 procent på de mest näringsfattiga åkrarna utan tillgång till stallgödsel.