facebooktwittermail d

Regeringen ändrar artskyddsförordningen

Regeringen har nu tagit beslut om ändringar i artskyddsförordningen.

– Det är bra både för naturvården och skogsbruket att regeringen gjort den här ändringen så snabbt, kommenterar Thomas Mårtensson på Skogsstyrelsen.