facebooktwittermail d

Regeländring fick effekt på traktorstatistiken

Antalet traktorregistreringar ökade markant under december för flera modeller. Och inte för att handlarna tror på ökad köpkraft, utan för att det nya traktordirektivet gör att traktorerna inte får säljas efter 1 januari.

Massey Ferguson-handlarna registrerade in betydligt fler traktorer i december än under samma period 2016.
Massey Ferguson-handlarna registrerade in betydligt fler traktorer i december än under samma period 2016.

De nya EU-gemensamma traktorreglerna har fått handlare i flera länder att bygga upp sina varulager. Även i Sverige ökade antalet inregistreringar för flera märken, däribland för Massey Ferguson.

Anders Fridlund, som är marknadschef på Lantmännen Maskin, säger till ATL att försäljningen för enskilda märken därför kan vara mindre än vad man ser i registreringsstatistiken.

Olika för olika märken

Eftersom handlarna ofta behåller försäljningssiffrorna för sig själva är inregistreringarna det bästa måttet att mäta konjunkturen i branschen. Men statistiken ger aldrig en heltäckande bild.

HJÄLP ATL: Så vill vi undersöka prutmånen på traktorer

Så det som kan se ut som en återhämtning för enskilda märken kan i själva verket vara en anpassning till de nya reglerna. Likväl ska traktorerna säljas, och det är troligt att de varulager som har byggts upp kommer att slås ut på försäljningen under de kommande månaderna.

– Alla traktorer som inte uppfyller den nya traktorförordningen måste registreras före den 1 januari. Vissa varumärken som Fendt la om sin produktion redan i somras, så för deras del hade vi knappt en enda traktor som inregistrerades före den 1 januari på grund av det nya traktordirektivet, säger Anders Fridlund.

Flest hos MF

För andra märken är effekterna större. Massey Ferguson gjorde exempelvis en senare omställning, vilket har fått till följd att MF-handlarna har valt att bunkra upp traktorer. Valtra har också släpat efter, men inte i så stora volymer. Jämfört med december 2016 registrerades det totalt in 171 fler traktorer med ett Massey Ferguson-emblem under december förra året.

Hur stor effekt uppbunkringen har haft på traktorstatistiken är svårt att säga. Men troligtvis är perioden januari-november mer representativ för helårsstatistiken än vad hela kalenderåret är med december inräknat.

– Jag bedömer att vi har en nedgång under 2017 jämfört med 2016 på elva-tolv procent på den totala traktorförsäljningen. Det är den äkta nedgången. Å andra sidan hade vi en uppgång under 2016. Drar man ut en linje över en längre tid tror jag ändå att vi har en stabil marknad i Sverige på runt 3 000 lantbrukstraktorer per år, säger Anders Fridlund.

LÄS OCKSÅ: Därför höjs nu maskinpriserna oväntat

LÄS OCKSÅ: Modellen som har en tredjedel av marknaden