facebooktwittermail

Referensnivåer för avverkning görs om

Regeringen hoppas att en ny vända hos SLU ska ge en nivå som alla kan acceptera.

Var den svenska referensnivån för avverkning ska ligga är en svårknäckt nöt.
Var den svenska referensnivån för avverkning ska ligga är en svårknäckt nöt. FOTO: OSKAR SCHÖNNING

Med olika uppfattningar om hur den svenska skogens klimatbidrag ska mätas inom regeringskansliet, i riksdagen och i EU-kommissionen är det ingen lätt uppgift SLU fått. Särskilt som det var lantbruksuniversitetet som föreslog den referensnivå för skogsavverkning som EU-kommissionen haft anmärkningar på och som regeringen bedömer därför måste göras om. Målet är enligt uppdraget att ”referensnivån i möjligaste mån ska ge utrymme för högsta möjliga hållbara avverkningsnivå”.