facebooktwittermail d

Reduktion av reduktionsplikten kostar mer än det smakar

Valfläsk är en sak. Verkligheten en annan. Om regeringen gör allvar av löftet att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå om drygt ett år kan det kosta mycket mer än vad det smakar. Det finns andra vägar att sänka väljarnas bränslenotor.