facebooktwittermail d

Kulturärt gör succé på restaurangborden

Rättviksärten har odlats i Dalarna i över 500 år, men försvann från åkrarna när jordbruket mekaniserades. Nu odlas den på nytt av Jonny Jones på Masesgården i Östbjörka, på uppdrag av Nordisk Råvara.