facebooktwittermail d

Rättssäkerheten urvattnas för skogsägare

Genom att urvattna äganderätten lakas också inve­steringsviljan hos skogsägare ur, skriver debattörerna.

FOTO: ANDERS GOOD / TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

”Människor har rätt till rättstrygghet och rättssäkerhet. Det är centrala delar av ett samhälle och en grund för demokrati.” Orden kommer från Domstolsverkets hemsida.

Rättssäkerhet ska omfatta alla, även dem som äger mark. Men här urvattnas rättssäkerheten i snabb takt. Nu senast har mark- och miljödomstolen beslutat att miljöorganisationer ska få överklaga skogsägares avverkningsanmälningar.

Då Skogsstyrelsen tar emot 60 000 anmälningar per år kan detta leda till många långdragna processer. Den som tror att vi överdriver kan gärna jämföra med utvecklingen på Irland. Här har omfattande överklaganden av avverkningsrätter lett till ökad import och en osäker råvaruförsörjning till industrin.

Genom att urvattna äganderätten lakas också inve­steringsviljan hos skogsägare ur. Viljan att investera i naturvård och att skogen ska växa bättre minskar.

Detta är rent ut sagt bedrövligt, för det är något som många skogsägare har satt en ära i. Denna utveckling sker när vi i stället skulle behöva ett positivt investeringsklimat. Vi behöver använda mer, inte mindre, skog i omställningen från fossilt till förnybart.

Ska vi se något positivt i detta så är det att det händer medan Skogsutredningen är ute på remiss. En utredning som vi kritiserar för att den inte tillräckligt har gett förslag på hur äganderätten ska stärkas.

Här får vi nu ännu ett allvarligt exempel på att utvecklingen går åt fel håll. Det är hög tid för regeringen och riksdagspartierna att stå upp för äganderätten och för rätten att bruka skogen.

Linda Eriksson

Skogspolitisk talesperson Skogsindustrierna

Viveka Beckeman

Vd Skogsindustrierna