facebooktwittermail d

Rätt sparka mejerianställd - men inte för mordförsök

Norrmejerier hade rätt att avskeda en medarbetare som dömts för mordförsök på sin hustru. Men det var inte brottet i sig som var avgörande, utan straffet, enligt Arbetsdomstolen.

Livsmedelsarbetareförbundet ansåg att uppsägningen saknade saklig grund och krävde att den skulle ogiltigförklaras.

Norrmejerier hävdade å sin sida att den psykosociala miljön på arbetsplatsen skulle påverkas negativt om den anställde skulle komma tillbaka, rapporterar tidningen Lag & Avtal.

Högg med kniv


Efter att granskat ärendet har Arbetsdomstolen kommit fram till att brottet i sig inte är saklig grund för avsked.

Visserligen skulle arbetsklimatet kunna påverkas av att den dömde hade knivhuggit sin fru i ryggen så att hon nästan avled av sina skador. Men det måste vägas mot samhällets intresse av att den som avtjänat sitt straff inte ska bli utestängd från
arbetsmarknaden, resonerar rätten.

Däremot anses mannens frånvarotid vara för lång. Mannen dömdes till fem års fängelse och enligt Arbetsdomstolen är det svårt för arbetsgivaren att bedöma behovet av personal så långt in i framtiden.

I kombination med brottet är frånvaron under fängelsetiden saklig grund till uppsägning, fastslår domstolen.

Livs får nu stå för motpartens rättegångskostnader, närmare 200 000 kronor, skriver tidningen. ATL.nu