facebooktwittermail d

Rätt att inte lämna ut varg-dna

SLU vägrade lämna ut varg-dna och menade att det organiska materialet inte var att jämställa med offentlig handling. Nu slår Kammarrätten fast att SLU gjorde rätt skriver Dagens Juridik.

Arkivbild.
Arkivbild.

Det var efter en begäran från en man i Dalarna som Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, beslöt att inte lämna ut materialet som mannen ville ta del av.

Själv ansåg mannen att det kunde räknas som offentlig handling och att god forskningsetik borde innebära att forskarnas arbete ska kunna granskas i alla avseenden.

Men SLU vägrade och menade att det genetiska materialet inte kunde jämställas med den typ av handlingar som avses med allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. SLU konstaterade att organiskt material är ett ändligt unikt material och inte kunde anses räknas in i vad som avses inom ramen för offentlighetsprincipen. Mannes begäran avslogs därför.

Beslutet överklagades men nu instämmer Kammarrätten i SLU:s bedömning och att SLU inte har någon skyldighet att lämna ut materialet. Överklagandet avslås därför.