facebooktwittermail d

Rapspris på rekordhöga nivåer

Rapspriserna når nya toppnivåer efter rapport om dålig skörd i Kanada.

Skördare skördar raps.
”Alla vegetabiliska oljor går starkt med ett högt pris”, säger Anneli Kihlstrand, vd för Sveriges frö- och oljeväxtodlare (SFO) FOTO: JENNY LEYMAN/SYDSVENSKAN/TT

Trenden för rapspriserna har varit stigande sedan förra året och nya rekordnoteringar har präglat rapporteringen. Nu har den närmaste rapsterminen på Euronext nått över 600 euro per ton, på fredagen 610 euro per ton.

En starkt bidragande orsak till det är att marknaden skakades om av den senaste rapporten från den kanadensiska statistikbyrån StatCan. Den uppskattade att 2021 års skörd av den kandensiska canolan (genmodifierad vårraps) till 12,8 miljoner ton, nästan 35 procent lägre än förra året. Det var dessutom mer än en miljon ton mindre än det amerikanska jordbruksdepartementet hade prognostiserat. Torka i de kanadensiska prärieområdena uppges ha lett till det kraftiga skördebortfallet som lägger prognosen på den lägsta nivån på tio år.

Stor exportör

– Kanada är en stor exportör i världen så när deras ton fattas räcker det inte att Ukrainas skörd är okej och att Australien har en god skörd utan det är en jättetajt rapsbalans. Samtidigt går vi mot vinter och även om vegetabiliska oljor kan byta ut varandra i viss utsträckning så är rapsmetylestern överlägsen på vinterdiesel. Och alla vegetabiliska oljor går starkt med ett högt pris, säger Anneli Kihlstrand, vd för Sveriges frö- och oljeväxtodlare (SFO).

Rapssådden ökar i Europa

Även nästa års skörd renderar ett högt pris. Augustiterminen för 2022 ligger över 500 euro per ton. Exempel på svenska priser på årets skörd är 5 900-6 100 kronor per ton och nästa års skörd runt 4 800 kronor per ton. 

SFO uppskattar att den svenska sådden av raps i höst når sin högsta nivå någonsin på omkring 125 000 hektar, 25 procent mer än förra året. Sådden av höstraps i Frankrike väntas öka med 15-20 procent till en nivå strax under femårssnittet. En stor ökning av rapssådden i Europa kan bromsas av svåra väderförhållanden och begränsningar i form av pressade växtföljder och skadegörartryck. Ukraina väntas öka sin rapssådd med cirka 2 procent till 1,03 miljoner hektar.