facebooktwittermail d

Rapsmjölsfoder bäst i test

Rapsmjölsfoder gav bäst resultat i ett nytt svenskt försök där olika foderstater jämfördes.

I studien jämfördes olika proteinkällor som raps, ärtor och åkerbönor. Syftet var först och främst att undersöka om fodervärdet på värmebehandlade åkerbönor kan förbättras.

Gräsensilagebaserad foderstat

Det andra målet var att jämföra olika proteinkällor som kan användas i ekologisk produktion och hur de påverkar avkastning och miljö hos mjölkkor på en gräsensilagebaserad foderstat.

Slutsatsen blev att rapsmiljöfoderstaten gav bäst resultat. Den gav ökad mjölk- och proteinavkastning jämfört med de övriga proteinfoderstaterna och dessutom en tendens till lägre metanproduktion.

Värmebehandlade åkerbönor

Proteintilldelningen i form av ärtor, obehandlade eller värmebehandlade åkerbönor hade ingen effekt på kilo ECM eller kilo mjölk jämfört med kontrollfoderstaten.

Behandlad åkerböna gav inte heller lägre ureahalter, ej heller högre kväveeffektivitet.

I studien konstateras att en ökad temperatur eller längre behandlingsperiod kan tänkas ge annorlunda resultat. Men då ökar kostnaderna och koncentrationen av viktiga aminosyror minskas. Mer studier behövs innan det går att dra definitiva slutsatser.

Studien är gjord vid SLU.